Условия за ползване

ВНИМАНИЕ!

Моля внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уеб сайт.

Конфиденциалност на данните

Simtech.bg онлайн магазин гарантира конфиденциалност на личните данни на своите клиенти, декларирайки, че те няма да бъдат използвани за различни от предназначението си цели, а именно: установяване на контакт с клиента при уточняване подробности около поръчката и начините за нейната доставка и заплащане. Личните данни, предоставени от клиента, се използват от служителите на фирмата и за издаване на фактура и гаранция за закупения продукт.

Рекламация

Рекламации относно закупени от Simtech.bg онлайн магазин стоки се приемат, ако те са направени своевременно, като фирмата се ангажира с вписването им в съответния регистър според член 127, ал.2 от ЗЗП. За повече информация моля посетете секция „Често задавани въпроси“.

Права и отговорности на страните

Материалите намиращи се на Simtech.bg онлайн магазин не могат да се променят по никакъв начин от неоторизирани лица или фирми, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел.

Simtech.bg онлайн магазин не носи отговорност за възникнали неточности при описание на продуктите, печатни грешки или несъответстващ снимков материал. Simtech.bg онлайн магазин има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени.

Ограничение на отговорността

Simtech.bg онлайн магазин, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети, произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този сайт, независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение спрямо потребителите за възможност да възникнат такива вреди. В случай, че вследствие на използването на този сайт или материали от него от Ваша страна, доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка на оборудване или информация ВИЕ поемате цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

Препратки към други уеб сайтове, собственост на трети лица

Наличните препратки от Simtech.bg онлайн магазин към други уеб сайтове, собственост на трети лица са предоставени единствено и само за Ваше удобство. Ако използвате тези препратки, Вие ще излезете от този сайт. Simtech.bg онлайн магазин не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за никой от тях или тяхното съдържание. При посещението си в някои от тези сайтове, Вие правите това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

Препратки към Simtech.bg онлайн магазин

Вие можете да създавате препратки към Simtech.bg онлайн магазин от други сайтове, но само след като приемете условията на Simtech.bg онлайн магазин. За повече информация по този въпрос, моля да се свържете с нас на посочените координати.

Уеб сайт с връзка към Simtech.bg онлайн магазин:

  • Може да сочи към съдържанието на Simtech.bg онлайн магазин но не и да го копира.
  • Не трябва да създава рамки на браузъра или граници около съдържанието на Simtech.bg онлайн магазин.
  • Не трябва да посочва неявно, че Simtech.bg онлайн магазин налага или препоръчва него или продуктите му.
  • Не трябва да представя погрешно отношенията си с Simtech.bg онлайн магазин.
  • Не трябва да дава невярна информация за продуктите или услугите на Simtech.bg онлайн магазин.
  • Не трябва да използва логото на Simtech.bg онлайн магазин без разрешение.
  • Не трябва да съдържа информация, която може да се определи като неподходяща, обидна или спорна, а само информация, подходяща за всички възрастови групи.

Използване на софтуер

Наличният софтуер, който е достъпен чрез публикувани препратки от Simtech.bg онлайн магазин е под закрилата на авторското право и е собственост на съответните производители и/или техните доставчици и партньори. Моля, преди употребата на софтуера, се запознайте с условията за ползване, определени от неговите собственици.

Търговски марки

Всички използвани имена, знаци и символи на продукти, публикувани в Simtech.bg онлайн магазин са търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици.

Мнения за стоки

В страниците на този интернет сайт е предвидена възможност потребителите да публикуват мнения относно предлаганите стоки. Simtech.bg онлайн магазин не поема по никакъв начин и при никакви обстоятелства отговорност за верността на публикуваната информация и коректността и отговорността на потребителите, публикували мненията. Отговорност за верността на публикуваната информация се носи изцяло от потребителите, които са публикували информацията. Simtech.bg онлайн магазин си запазва правото да изтрива мнения, които не са по темата или не са на Български език.

Промяна на цени на стоки

Simtech.bg онлайн магазин има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време и без предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на осъществяване на покупката и издаването на касов бон и Данъчна фактура. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, Simtech.bg онлайн магазин има правото да откаже изпълнението на поръчка и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива.

Общи бележки

Simtech.bg онлайн магазин не декларира, че материалите или услугите в този сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, е забранен. Simtech.bg онлайн магазин може да променя тези Условия по всяко време, като след промяната актуализира датата на публикация. През известен интервал от време ние Ви препоръчваме да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента Условия, защото те са обвързващи за Вас.