Софтуер

Приложен софтуер, операционни системи, антивирусни системи, облачни услуги и приложения.